Ak chcete zväčšiť obrázok; musite pohybovať myšou
Bezolovnatá spájkovacia pasta - 4900-P kúpiť v A-shope Velcote
Bezolovnatá spájkovacia pasta - 4900-P kúpiť v A-shope Velcote
Cena
Objem:
25 g
250 g
25 g
Forma dodánia:
Pasta
Pasta
Odborníci MG Chemicals vyvinuli unikátny flux systém navrhnutý špeciálne pre bezolovnaté zliatiny s vysokou teplotou.  čítajte viac

Modifikácií

tovar
Olovo obsahujúca spájkovacia pasta 4900P-25G
Olovo obsahujúca spájkovacia pasta 4900P-250G
tovar
ArtikelNákladyObjednať
Olovo obsahujúca spájkovacia pasta 4900P-25G
€0
-pcs.+
Olovo obsahujúca spájkovacia pasta 4900P-250G
€0
-pcs.+
Opís

Odborníci MG Chemicals vyvinuli unikátny flux systém navrhnutý špeciálne pre bezolovnaté zliatiny s vysokou teplotou. Tento systém poskytuje stabilnú aktivitu flux komponentu za vysokých teplôt a zabránuje tepelnej degradácie taviva v pretavení v normálnej atmosfére vzduchu. Vzhľadom k tomu, že nie je nutné používať dusík pri pretavení, spájkovacia pasta 4900P je nákladovo efektívna alternatíva pre bezolovnaté montáže elektronických komponentov.
Naviššie, že bezolovnatá spájkovacía pasta 4900P demonštruje vynikajúcu pevnosť spájkovaných spojov, výbornú zmáčavosť, mimoriadnú tlačovu presnosť a vitalitu. Zvyšky taviva po pretavení pasty 4900P nevodivé, nekorozívné a majú vysoký povrchový odpor.

Vlastnosti

• Malé zvyšky
• ľahko nanáša dávkovačom
• Vysoka vitalita
• Vynikajúca zmáčavosť
• Pevné, nevodivé zvyšky

Použitie

Pracovné prostredie 
Najlepšie vlastnosti spájkovacej pasty sa objaví pri použití v prostredí s riadením parametrov klímy. Udržiavanie okolitej teploty v rozmedzí 20 - 25°C a relatívna vlhkosť 40 - 65%, poskytuje najlepšie výsledky a najvyššiu trvanlivosť. 

Ištrukcia k príprave 
Odskrutkujte uzáver z vydávaceho konca a priskrutkujte dávkovaciu ihlu. Odstráňte viečko z hornej časti injekčnej striekačky s pastou a vložte alebo pripojte adaptér pnevmodozatora. 

Tlak 
Tlak v dávkovacej injekčnéj striekačky musí byť minimálný, odporúčaný tlak je v rozmedzí 1,05 - 1,76 kg/cm2. V prípadoch, keď pre dávkovanie potrebné podstatne vyššie tlaky (nad 2,82 kg / cm2), konzistencia pasty môže sa zmeniť a vytvoria sa hrudky. Externý tlak musí byť konštantný bez pulzácií. 

Výber dávkovacej ihly 
Medzera medzi ihlou a použitym materiálom a vnútornou stenou ihly má vplyv na tvar a kvalitu použitých dávok spájkovacej pasty. Ak je medzera príliš malá, aplikovaný bod spájkovacej pasty môže byť sploštený, a s veľkou medzerou - dĺhý. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje odporúčané meradla a priemery dávkovacích ihiel pre rôzne typy spájkovacej pasty.  

Kaliber ihly (AWG)

Vnútorný priemer ihly, mkm

Typ spájkovacej pasty

18

838

2

20

584

3

21

508

3

22

406

3

23

330

3

25

254

4

27

203

5


Použitie pasty 
Spájkovacia pasta musí byť vybraná z chladničky do pracovnej oblasti, po dobu 3 - 6 hodín pred tým, než sa aplikuje. To je dostatočný čas pre pastu na dosiahnutie tepelnej rovnováhy s životným prostredím. Tekutosť pasty pri dávkovaní závisí na viskozite, ktorá môže byť zvýšená zahrievaním pasty. Pri nákupe spájkovacej pasty v spotrebiteľskom balení v striekačke nie je vyžadované jej príprava v predbežných mixéroch, pre šmyky pri dávkovaní.

Čistenie dosiek plošných spojov od zlé použitých spájkovacích past. 

Pre čistenie PCB od nepretavenej spájkovacej pasty sa použijú namočené v izopropylalkohole obrúsky 8241. 

Čistenie šablónov 
Aby sa zabránilo kontaktu s spájkovacej pastou na doske plošných spojov musia byť pravidelne čistené šablóny. Bez čistenia, zvyšuje sa tvorba guličiek spájky po pretavení. Odporúča sa periodicky (každých 5 – 10 dosiek), čistiť šablóny, striedajúce sa s nepravidelným čistením napustené izopropylalkoholom obrúskami 8241-T a 8241-W (každých 15 - 25 dosiek). Pri nanášaní pasty na kryty s nízkym odstupom odporúča častejšie čistenie šablónu.

Čistenie zvyškov po pretavení 
Spájkovacia pasta MG 4900P nepotrebuje po spájkovaní odstránenie, vo väčšine prípadov jej zvyšky po spájkovaní nie je nutné odstrániť. Ak Vaša spoločnosť má vhodné pokyny pre ich umývanie, potom namočené v izopropylalkohole obrúsky 8421-T alebo 8421-W sú ideálne pre tento účel.

Skladovanie a manipulácia 
Ukladať sa spájkovacia pasta by mala byť pri teplote 2 - 10°C, aby sa minimalizovalo odparovanie rozpúšťadla, lúpanie taviv a zachovanie chemickej aktivity. Uložená pasta má byť v injekčnej striekačke vo vertikálnej polohe s umiestneným v spodnej časti konca dávkovača, aby sa zabránilo delaminácii taviva a vstup vzduchu. Použita pasta by mala byť pri izbovej teplote, zahrievanie na teplotu miestnosti by malo byť vykonávané po dobu 3 hodín pred použitím. Rýchlejší ohrev možno dosiahnuť ponorením po dobu 30 minút uzavretej striekačky do vody s teplotou pod okolitú.

Doba skladovania 
V uzavretej nádobe pri teplote 2-10 °C - 6 mesiacov. 
V uzavretej nádobe pri teplote 20 - 25 °C - 1 mesiac. 
Otvorený kontajner pri teplote 20 - 25 °C - 24 hodín. 

Opakovaná aplikácia spájkovacej pasty 
Za normálnych okolností to nie je odporúčané, pretože sa často opakované použitie pasty spôsobuje viac problémov ako úžitku. Pasta musí byť tesne uzavretá a uložená v chladničke. Potom, uistiť sa, že pasta nie je zlomila sa a stala sa menej tekutou než v počiatočnom stave, môže byť použitá znovu po určitej dobe. Ukladať pastu v striekačke treba vzpriamene a s umiestneným v spodnej časti konca dávkovača, aby sa zabránilo oddeleniu toku a vstup vzduchu do injekčnej striekačky s pastou.

Likvidácia 
Spájkovacie pasty 4900P by mali byť skladované v uzavretej nádobe a likvidovať sa v súlade s miestnymi bezpečnostnými požiadavkami na životné prostredie.
Vlastnosti

Download TDS 

 

Parameter

Skúšobná metóda

Hodnota

Zloženie kovovéj zložky%

Sn Ag Cu

Teplota topenia, ºC

217 – 221

Tvrdosť podľa Brinella

15HB

Koeficient tepelnej rozťažnosti

23,5

Pevnosť v ťahu, MPa

29,73

Hustota, g / cm3

7,39

Merný odpor, MkOhm x cm

13,0

Merná vodivosť% IACS

16,6

Limit prietoku, Mpa

25,68

Uplné predĺženie,%

27

Limit pevnosti spájkovaného spoja na šmyk

Pri 20°C a rýchlosti 0,1 mm / min

27

Pri 100°C a rýchlosti 0,1 mm / min

17

Limit tekutosti, H/mm2

Pri 20°C a rýchlosti 0,1 mm / min

13,0

Pri 100°C a rýchlosti 0,1 mm / min

5

Tepelná vodivosť, W / (m x K)

58,7

Doba skladovania, mesiac.

Pri 2 – 10 ºC

6

Pri 20-25 ºC

1

Trieda taviva

JSTD-004

REL0

Test na medené zrkadlo

IPC-TM-650 2.3.32

Chiba odstránenie medeného filmu

Skúška odolnosti proti korózii

IPC-TM-650 2.6.15

Priešel

Povrchový odpor

Podľa štandardu J STD-004, Ohm

IPC-TM-650 2.6.3.3

6,55 × 1011

Pоdľa Bellcore (Telecordia), Оhм

Bellcore GR-78-CORE 13.1.3

5,22 × 1011

Elektrochemická migrácia

Bellcore GR-78-CORE 13.1.4

Priešel

Zvyšky taviva po spájkovaní,%

TGA Analysis

45

číslo kyslosti

IPC-TM-650 2.3.13

110

Obsah kovu, %

IPC-TM-650 2.2.20

86

Viskozita

Podľa Brookfieldu, ksp

IPC-TM-650 2.4.34

400 ± 10%

Podľa Malcolm, puaz

IPC-TM-650 2.4.34.3

85 – 125

Testovanie z guličiek spájky

IPC-TM-650 2.4.43

Priešel

Tixotropný index

0,5-0,6

Lepkavosť

Pôvodná,

JIS Z 3284

85

Po 24 h

JIS Z 3284

110

Po 72 h

JIS Z 3284

127


Spájkovanie pretavením
Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri pretavení pasty 4860P v 8-zónnej konvekčnej peci, umiestnené v hornej a spodnej časti, však je povolené pretavenie v peci s 4 zonami a s hornym a dolnym usporiadaním vykurovacích telies.
Nižšie je ukazaný odporúčaný profil pre pretaveníe v konvekčnej peci. Reálný profil pretavenia bude určený teplotou topenia spájky, komponentmi tepelného odporu na doske s plošnými spojmi a vlastnosťami dosky (ako je hustota montáži, hrúbka dosky a tak ďalej.).


Zóna predhrievania - zóna predhrievania alebo zóna ohrievania je určená pre dodanie požadovanéj teplotu nasýtenia na uzol dosiek s plošnymi spojmi. Teplota PCB v zóne predohrevu neustále rastie tempom nepresahujúcym 2,5ºC/s. Predhrievacia zóna v peci pretavenia zvyčajne trvá 25 - 33% z celkovej dĺžky vykurovacieho tunela.

Zóna nasýtenia - trvá zvyčajne 33 - 50% z celej dĺžky tunela konvekčnéj peci. V tejto zóne doska je udržiavaná na relatívne konštantnej teplote, čo umožňuje všetkym komponentom na doske s rôznou hmotnosťou a veľkosťou dosiahnuť jednotnej teploty. Tiež v tejto zóne zvyšuju účinky taviva a prchavé látky sa odparia.

Zóna tavenia - alebo plocha vrcholu, ktora je určená na zvýšenie teploty uzla z aktivačnej teploty taviva na odporúčanú vrcholovú teplotu. Aktivačná teplota má byť mierne pod teplotou topenia zliatiny spájkovacej pasty, pričom maximálna teplota je vždy vyššia ako je teplota topenia spájkovacej pasty. 

 

Dokumentácia

Available MSDS  :

Hodnotenie
Pridať recenziu
Ohodnotiť túto položku:
Vaše meno
Vyhody

Nedostatky

Komentáre

Postavy na obrázku


Tam ešte nikto nepísal; buď prvý!

Zoznam produkty prázdny
Zoznam porovnateľných výrobkov prázdny
Watchlist je prázdny
Your shopping cart is empty
AlfaSystems GoPro GP261D21 Яндекс.Метрика